PİZZA EKSTRA

PİZZA EKSTRA

Ekstra

BOY KOLİ/ADET GRAMAJ KALORİ
17 CM 40 160 422
19 CM 20 180 475
22 CM 10 280 732
25 CM 10 330 865
30 CM 10 400 1153
35 CM 10 600 1569
40 CM 10 900 2351

TABAN

BOY KOLİ/ADET GRAMAJ KALORİ
17 CM 48 80 208
19 CM 24 100 266
22 CM 12 160 416
25 CM 12 190 494
30 CM 12 220 572
35 CM 12 350 910
40 CM 12 500 1300